Nominell rente og effektiv rente – hva er forskjellen?

Når man sammenlikner kredittkort blir det alltid oppgitt to renter: effektiv rente og nominell rente. Men hva er egentlig forskjellen? Egentlig er svaret overraskende enkelt. Det observante øye har kanskje lagt merke til at den effektive renten er høyere enn den nominelle renten. Her er forklaringen.

Nominell rente:
Den nominelle renten er grunnrenten på et lån eller et kredittkort. Denne renten tar ikke med alle kostnadene ved å låne pengene. Som regel regnes den nominelle renten ved å summere den månedlige renten.

Effektiv rente:
Den effektive renten tar derimot med alle kostnader. Den består altså av den nominelle renten pluss alle gebyrer. Her spiller også antall betalingsterminer per år og lånets totale løpetid inn.

Det vil alltid være noen forskjeller – for eksempel baker enkelte banker inn etableringskostnadene inn i selve lånet. Andre krever renten inn på forskudd, som vil gi en høyere effektiv rente.